Ecomax

Instalacja

Instalacja oraz przygotowanie terenu pod kratownice Inovgreen

 

Kratki trawnikowe INOVGREEN układa się bezproblemowo, szybko, łatwo i bez żadnego fachowego przygotowania. W zależności od zastosowania oraz konkretnych warunków terenowych np. podłoże, przepuszczalność wody, obciążenie, należy zwrócić uwagę na odpowiednie zalecenia dotyczące montażu i doboru kratki.

Układanie kratek należy rozpoczynać zawsze w rogu, z reguły w lewym. Zaczepy kratek muszą znajdować się u dołu i być zwrócone w kierunku układania. W przypadku układania wzdłuż istniejących krawędzi należy zachować odstęp ok. 2 cm, strefa rozszerzalności cieplnej. Ułatwieniem przy układaniu jest fakt, że kratki dostarczane są na paletach w stanie złożonym po 4szt., co znacznie przyśpiesza ich układanie. Poprzez lekki nacisk (np. nogą) opatentowane zaczepy łączą się ze sobą tworząc zwartą całość. Ułożyć dokładnie pierwsze płyty. Obutą nogą wcisnąć po prostu trzpienie modułów w przewidziane do tego celu opatentowane szczeliny!

 

Obróbka / Przycinanie

Kratki trawnikowe INOVGREEN przyciąć na odpowiedni wymiar za pomocą pilarki tarczowej lub szlifierki kątowej, a w przypadku drobnych prac za pomocą wyrzynarki lub piłki ręcznej itp. Przycinać w miejscu montażu płyt i w czasie ich układania!

WarstwyRuch samochodów osobowych , ciężarowych oraz typu TIR

 1. zdjąć wierzchnią, twardą warstwę podłoża
 2. nałożyć żwir 5/32 pod kątem 30 i zagęścić; dla samochodów osobowych warstwa grubości 25-45 cm dla samochodów ciężarowych: warstwa grubości 45-60 cm
 3. w zależności od potrzeb rozłożyć włókninę budowlaną
 4. wysypać żwirek luzem na grubość ok. 2 – 3 cm jako warstwę wyrównującą
 5. ułożyć moduły po 4 płyty INOVGREEN, łączyć je i docisnąć/ustabilizować za pomocą wibratora (walca)
 6. nanieść materiał wypełnieniowy maks. 1 cm ponad poziom modułów (Materiał wypełnieniowy składa się z):
  • wariant zazielenienie: piasek i humus wymieszać w proporcji 60/40, obsiać, podlać obficie wodą;
  • wariant wypełnienie żwirem: w zależności od życzenia nanieść żwir / żwirek

 

Instalacja mat Nidagravel

Pojedynczy arkusz ma powierzchnię około 3m2. Geowłóknina wystająca poza obrys arkusza Nidagravel na dwu jego krawędziach będzie przykryta sąsiadującym arkuszem.

Arkusze nie wymagają mocowania do podłoża, gdyż wypełniony arkusz będzieważył około 150 kg.

Dopasowywanie krawędzi arkuszy lub wycinanie dziur jest bardzo proste. Arkusze można ciąć przy pomocy noża, brzeszczotu do metalu lub szlifierki kątowej.

 Proces instalacji Nidagravel dzielimy na trzy części 
Proces instalacji Nidagravel dzielimy na trzy części

Przygotowanie podłoża

Grubość warstwy bazowej i układ zastosowanych materiałów podsypki pod ułożenie arkuszy Nidagravela zależna jest od przewidywanego obciążenia użytkowego nawierzchni (ruch pieszy, kołowy lekki czy ciężkie pojazdy) oraz istniejącego podłoża. Podłoże musi być wybrane na odpowiednią głębokość (+ SOmm warstwy końcowej).

Użytkowanie piesze i rowerowe

10 cm gruzu (tłuczeń kamienny lub betonowy kaliber 0-32) pokryte kilkoma centymetrami drobnego kruszywa do wypoziomowania. Zagęszczone.

Ruch samochodowy

5-50 cm gruzu (tłuczeń kamienny lub betonowy) pokryte kilkoma centymetrami drobnego kruszywa do wypoziomowania. Zagęszczone. Jeżeli bazowo stosowany jest tłuczeń kamienny, zazwyczaj używa się grubych granulacji (np. 0-32 dla tłucznia wapiennego). Takiego podłoża nie da się wystarczająco wypoziomować do instalacji na nim arkuszy Nidagravel*. Zalecane jest zastosowanie wyrównawczej warstwy drobnego kruszywa (np. piach 1-2 ), która musi być zagęszczona i wypoziomowana.

Krawężnikowanie

Krawężniki spełniają podwójną rolę:

 1. Zabezpieczają przed zsypywaniem się kruszywa okrywowego poza wyznaczone powierzchnie ścieżek, przejazdów.
 2. Ochraniają arkusze Nidagravel, szczególnie w miejscach najazdów na powierzchnię stabilizowaną

Najczęściej stosowane rozwiązania:

 • cegły ceramiczne lub betonowe
 • listwa aluminiowa lub deska
 • krawężnik ceramiczny lub betonowy

W każdym przypadku krawężnik powinien wystawać kilka centymetrów powyżej zakładanego poziomu nawierzchni

Wypełnianie

Najwłaściwsze jest zastosowanie żwiru (grysu) w kalibrach: 8-12,12-16 lub 8-16. Drobniejsze frakcje będą wywożone w bieżnikach opon samochodowych.

Zalecamy zastosowanie grysu w miarę wąskim przedziale kalibrów, w przeciwnym razie drobny grys wypełni komórki Nidagravel a grubszy nie będzie w stanie się dostatecznie zaklinować na macie.

W zależności od rodzaju użytkowania dobieramy rodzaj grysu czy żwiru: okrągły żwir, bez ostrych krawędzi- bardziej zalecany na nawierzchnie placów zabaw z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, twarde rodzaje grysów (granit, bazalt, sjenit) na nawierzchnie pod ciężki ruch kołowy.

Z uwagi na osiadanie żwiru przez okres kilku dni po dopuszczeniu do użytkowania, radzimy pozostawić warstwę ok .2 cm powyżej powierzchni arkuszy. To pozwoli uzyskać z upływem czasu pokrycie ok. lem ponad powierzchnię arkuszy. Ze względów użytkowych jak i estetycznych mata po zakończeniu prac musi być pokryta żwirem.

Pełna wytrzymałość nawierzchni na obciążenie 100 ton/m* zostaje uzyskana po wypełnieniu arkuszy żwirem. Do tego momentu należy unikać transportu żwiru po nie wypełnionych arkuszach.

Żwir rozsypujemy przy pomocy ładowarki, koparki, taczek i rozgarniamy grabiami (odwrotną stroną).

Menu

Panel klienta

Kontakt

ECOMAX
ul. Chwytowo 14
85-223 Bydgoszcz

Biuro
tel.: (52) 561 04 09

Informacja techniczna
kom.: 888 44 44 19
kom.: 604 49 18 33